Vindemia

Vindemia
Vindemia
Jean-Jacques Morel, Côte d´Or

Jean-Jacques Morel: "Po letech intenzivního žití s lidmi a po práci výrobce japonských mečů jsem měl přání hledat a porozumět komplexitě a čisté logice matky přírody.

Poté, co jsem hledal všechny tyto aspekty na „božích rostlinách“, nektar pocházející z vinic a tedy z celé kultury vína mi připadal jako velmi zajímavý odkaz matky přírody. Proto jsem se začal o tyto rostliny zajímat a prošel postupem četných a nekončících pokusů. Nyní se tyto rostliny snažím „pěstovat“ a to s maximálním respektem jich samotných a jejich okolí.

"Vína, která máte možnost ochutnat jsou tak výsledkem naslouchání mezi vinicí a mnou, výsledek porozumění vinice a mě samotného."


Alain Hasard

Alain Hasard, kterého v ČR exkluzivně zastupujeme, začínal před mnoha lety jako profesionální sommeliér a degustátor v Paříži. Nyní již 10 let vlastní vinice v Burgundsku - Saint Sernin du Plain. Jedná se o oblast Côte Challonaise, v blízkosti St-Aubin, asi 100km jihozápadně od Dijonu.

„Několikaleté zkušenosti a práce na vinicích v této oblasti mě přesvědčily o tom, že právě tento Patron, jak Francouzi nazývají vlastníky vinic, je zárukou nejvyšší kvality vína.“ Ondřej ČadaVína Alaina Hasarda získávají každoročně nejvyšší sommeliérská hodnocení a na vinařských soutěžích obsazují přední místa, což lze jednoduše doložit francouzským „slovníkem“ vín „LaRousse“, který každoročně vychází s uvedeným hodnocením. Jeho zásady velí, aby každý hrozen vína byl při sběru pečlivě prohlédnut, a lpí na selekci pouze těch nejlepších. Jde o tvrdou práci, ale výsledkem je víno dosahující těžko napodobitelných kvalit.

Pro tento přístup je pan Hasard vysoce hodnocen v rámci celé oblasti. Za namáhavou prací stojí zvláštní pouto mezi Alainem Hasardem, přírodou a konečným produktem – vínem, které lze označit za skutečné umělecké dílo.Francouzská vína, otvírák na víno